Trang chủ

Với đội ngũ giảng viên trẻ, giàu kinh nghiệm, nồng cốt từ Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, chúng tôi tự hào đã đào tạo và tư vấn về CNTT cho cá nhân và đơn vị sản xuất kinh doanh:

– Đào tạo và cấp chứng chỉ Tin học A,B cho hơn 10.000 học viên (năm 2000 – 2016)

– Đào tạo nội bộ về Tin học văn phòng cho Công ty Samsung Việt Nam (năm 2008)

– Đào tạo nội bộ về Tin học văn phòng nâng cao cho Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (năm 2015)