Học viên được học trực tiếp trên phòng máy tính của trường kể cả lý thuyết lẫn thực hành.