Trung tâm được thành lập từ năm 1995, đã đào tạo kỹ năng Tin học ứng dụng và cấp các chứng chỉ Quốc gia về Tin học cho hàng chục nghìn học viên.