Khai giảng lớp IC3 (Tháng 11/2019)

Những lợi ích khi học IC3 tại Trung tâm Tin học Kinh tế: Phần mềm luyện thi miễn phí Thi thử miễn phí Thi không đạt được học lại miễn phí Lớp qui mô nhỏ từ 10-40 học viên Đăng ký tại đây: http://thkt.ueh.edu.vn/dang-ky/ Lịch khai giảng khóa mới: LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI…

Đọc tiếp