Khai giảng lớp CNTT (Tháng 01/2020)

LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ Chứng chỉ CNTT Cơ bản   Tối 246 18g00-20g30 11 buổi 06/01/2020 Sinh viên: 800.000đ Khác (Người đi làm): 1.000.000đ Tối 357 18g00-20g30 11 buổi 07/01/2020 Sáng 7-CN 08g00-11g00 9 buổi 11/01/2020 Chiều 7-CN 13g30-16g30 9 buổi 11/01/2020 Chứng chỉ CNTT Nâng cao   Tối 246…

Đọc tiếp