Khai giảng lớp CNTT (đang cập nhật)

LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ Chứng chỉ CNTT Cơ bản   Tối 246 18g00-20g30 11 buổi 09/09/2019 Sinh viên: 800.000đ Nhóm >10: 700.000đ Khác: 1.000.000đ Tối 357 18g00-20g30 11 buổi 10/09/2019 Sáng 7-CN 08g00-11g00 9 buổi 14/09/2019 Chiều 7-CN 13g30-16g30 9 buổi 14/09/2019 Chứng chỉ CNTT Nâng cao   Tối 246 18g00-20g30…

Đọc tiếp