Khai giảng lớp CNTT (tháng 11/2018)

LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ Chứng chỉ CNTT Cơ bản   Tối 246 18g00-20g30 11 buổi 19/11/2018 Sinh viên: 800.000đ Nhóm >10: 700.000đ Khác: 1.000.000đ   Tối 357 18g00-20g30 11 buổi 22/11/2018 Sáng 7-CN 08g00-11g00 9 buổi 17/11/2018 Chiều 7-CN 13g30-16g30 9 buổi 17/11/2018 Chứng chỉ CNTT Nâng cao   Tối 246…

Đọc tiếp