Khai giảng lớp CNTT (tháng 01/2019)

LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ Chứng chỉ CNTT Cơ bản   Tối 246 18g00-20g30 11 buổi 07/01/2019 Sinh viên: 800.000đ Nhóm >10: 700.000đ Khác: 1.000.000đ   Tối 357 18g00-20g30 11 buổi 08/01/2019 Sáng 7-CN 08g00-11g00 9 buổi 12/01/2019 Chiều 7-CN 13g30-16g30 9 buổi 12/01/2019 Chứng chỉ CNTT Nâng cao   Tối 246…

Đọc tiếp