Ban điều hành

1. ThS. Trương Việt Phương, Giám đốc Trung tâm

2. ThS. Thái Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm

3. ThS. Hứa Thị Ngọc Nga, Thủ quỹ

4. ThS. Võ Minh Hùng, Kế toán trưởng

5. CN. Huỳnh Bảo Ngọc, Kế toán viên

6. ThS. Võ Thành Trí, Văn phòng

7. Ông Huỳnh Quốc Tuấn, Ghi danh và Quản lý học viên

8. Bà Danh Thị Kim Huệ, Ghi danh và Quản lý học viên

Khối giảng dạy

1. ThS. Phan Hiền, Phó trưởng Khoa CNTTKD

2. ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn, GV Khoa CNTTKD

3. ThS. Bùi Xuân Huy, GV Khoa CNTTKD

4. ThS. Trần Lê Phúc Thịnh, GV Khoa CNTTKD

5. ThS. Phạm Thị Thanh Tâm, GV ĐH Hoa Sen

6. ThS. Lê Thị Quỳnh Nga, GV Khoa CNTTKD

7. ThS. Hoàng Anh Tuấn, GV Khoa CNTTKD

8. ThS. Đinh Thị Kim Liên, GV ĐH Khoa học Tự nhiên

9. ThS. Nguyễn Công Nam, ĐH Kinh tế TP.HCM