LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ
Chứng chỉ CNTT

Cơ bản

 

Tối 246 18g00-20g30 11 buổi 19/11/2018 Sinh viên: 800.000đ

Nhóm >10: 700.000đ

Khác: 1.000.000đ

 

Tối 357 18g00-20g30 11 buổi 22/11/2018
Sáng 7-CN 08g00-11g00 9 buổi 17/11/2018
Chiều 7-CN 13g30-16g30 9 buổi 17/11/2018
Chứng chỉ CNTT

Nâng cao

 

Tối 246 18g00-20g30 11 buổi 19/11/2018
Tối 357 18g00-20g30 11 buổi 22/11/2018
Sáng 7-CN 08g00-11g00 9 buổi 17/11/2018
Chiều 7-CN 13g30-16g30 9 buổi 17/11/2018
Đăng ký tại đây: http://thkt.ueh.edu.vn/dang-ky/
  • Đóng học phí cả 2 học phần (CB+NC) = 1.400.000 đồng
  • Lệ phí thi 200.000 đồng/Học viên; thí sinh thi tự do 250.000 đồng.
  • Thí sinh đăng ký học hoặc dự thi phần nâng cao (phải có chứng chỉ A hoặc B Tin học)
  • Học viên học trực tiếp trên máy, thực hành 1 học viên 1 máy.
  • Giảm 10% học phí cho học viên trình độ B cũ của Trung tâm khi đăng ký lớp CNTT nâng cao

Trả lời