Thông báo chiêu sinh lớp CNTT tháng 12/2017

LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ
Chứng chỉ CNTT Cơ bản

 

Tối 246 18g00-20g30 11 buổi 04/12/2017

Sinh viên

800.000

Nhóm >10

700.000

Khác

1.000.000

 

Tối 357 18g00-20g30 11 buổi 05/12/2017
S 7-CN 08g00-11g00 9 buổi 02/12/2017
C 7-CN 13g30-16g30 9 buổi 02/12/2017
Chứng chỉ CNTT Nâng cao

 

Tối 246 18g00-20g30 11 buổi 04/12/2017
Tối 357 18g00-20g30 11 buổi 05/12/2017
S 7-CN 08g00-11g00 9 buổi 02/12/2017
C 7-CN 13g30-16g30 9 buổi 02/12/2017

Đăng ký tại đâyhttps://goo.gl/forms/QRwi4NSOgAcErR2I3

Đóng học phí cả 2 học phần (CB+NC) = 1.400.000 đồng

Lệ phí thi 200.000 đồng/Học viên; thí sinh thi tự do 250.000 đồng.

Thí sinh đăng ký học hoặc dự thi phần nâng cao (phải có chứng chỉ A hoặc B Tin học)

Học viên học trực tiếp trên máy, thực hành 1 học viên 1 máy.

Giảm 10% học phí cho học viên trình độ B cũ của Trung tâm khi đăng ký lớp CNTT-NC

Đối với học viên cũ khi đăng ký học các lớp (SPSS, Tin học ƯDTKD) được giảm 20%, còn lại sinh viên được giảm 10%.

6 Replies to “Thông báo chiêu sinh lớp CNTT tháng 12/2017”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.