Thông báo chiêu sinh lớp IC3 trực tuyến (tháng 5/2018)

– Lớp học này dành cho học viên đã có kiến thức căn bản về CNTT, muốn lấy chứng chỉ để đáp ứng nhu cầu công việc và chuẩn đầu ra đại học chính quy.

– Mỗi phần học trong 1 tuần (mỗi tuần học 3 buổi)

– Học phí 500.000 đồng/phần- Khuyến mãi năm mới còn 350.000 đồng/phần

– Nếu đóng học phí 2 phần: giảm còn 320.000 đồng/phần, đóng học phí cả 3 modun: giảm còn 290.000 đồng/phần

– Thi không đạt được học lại miễn phí

– Cam kết không thu thêm phí cho lớp học

– Đăng ký lớp học tại đây https://goo.gl/forms/9kGhI5KjGbxp3qri1

Lịch khai giảng khóa mới:

LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI K. GIẢNG HỌC PHÍ (*)
Phần 1

Máy tính căn bản

(Computing fundamentals)

 

Tối 246 18g00-20g30 3 buổi (mỗi tuần 1 buổi) 07/05/2018 500.000 đồng, khuyên mãi năm mới còn 350.000 đồng
Tối 357 18g00-20g30 3 buổi (mỗi tuần 1 buổi) 08/05/2018
S 7-CN 08g00-11g30 3 buổi (mỗi tuần 1 buổi) 05/05/2018
C 7-CN 13g30-17g00 3 buổi (mỗi tuần 1 buổi) 05/05/2018
Phần 2

Các ứng dụng chính

(Key Applications)

 

Tối 246 18g00-20g30 3 buổi (mỗi tuần 1 buổi) 07/05/2018
Tối 357 18g00-20g30 3 buổi (mỗi tuần 1 buổi) 08/05/2018
S 7-CN 08g00-11g30 3 buổi (mỗi tuần 1 buổi) 05/05/2018
C 7-CN 13g30-17g00 3 buổi (mỗi tuần 1 buổi) 05/05/2018
Phần 3

Cuộc sống trực tuyến

(Living online)

 

Tối 246 18g00-20g30 3 buổi (mỗi tuần 1 buổi) 07/05/2018
Tối 357 18g00-20g30 3 buổi (mỗi tuần 1 buổi) 08/05/2018
S 7-CN 08g00-11g30 3 buổi (mỗi tuần 1 buổi) 05/05/2018
C 7-CN 13g30-16g00 3 buổi (mỗi tuần 1 buổi) 05/05/2018

(*) Học phí trên chưa bao gồm lệ phí thi là 500.000 đồng/1 phần

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.