Những lợi ích khi học IC3 tại Trung tâm Tin học Kinh tế:

    • Hệ thống học trực tuyến và phần mềm luyện thi miễn phí
  • Thi thử miễn phí
  • Thi không đạt được học lại miễn phí
  • Lớp qui mô nhỏ từ 10-40 học viên
Đăng ký tại đây: http://thkt.ueh.edu.vn/dang-ky/

Lịch khai giảng khóa mới:

LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ (*)

Phần 1

Máy tính căn bản

(Computing fundamentals) 

Tối 246 18g00-20g30 6 09/07/2018 Sinh viên: 600.000đ

Sinh viên đăng ký cả 3 phần: 1.620.000đ

Đăng ký theo nhóm:

  • Nhóm 3 SV: 540.000đ 
  • Nhóm 5 SV: 510.000đ 
  • Nhóm 7 SV trở lên: 480.000đ 

Khác: 800.000đ

Tối 357 18g00-20g30 6 10/07/2018
Sáng 7-CN 08g00-11g30 6 07/07/2018
Chiều 7-CN 13g30-17g00 6 07/07/2018

Phần 2

Các ứng dụng chính

(Key Applications) 

Tối 246 18g00-20g30 6 09/07/2018
Tối 357 18g00-20g30 6 10/07/2018
Sáng 7-CN 08g00-11g30 6 07/07/2018
Chiều 7-CN 13g30-17g00 6 07/07/2018

Phần 3

Cuộc sống trực tuyến

(Living online) 

Tối 246 18g00-20g30 6 09/07/2018
Tối 357 18g00-20g30 6 10/07/2018
Sáng 7-CN 08g00-11g30 6 07/07/2018
Chiều 7-CN 13g30-16g00 6 07/07/2018

(*) Học phí trên chưa bao gồm lệ phí thi là 550.000 đồng/1 học phần

Trả lời