Những lợi ích khi học IC3 tại Trung tâm Tin học Kinh tế:

  • Phần mềm luyện thi miễn phí
  • Thi thử miễn phí
  • Thi không đạt được học lại miễn phí
  • Lớp qui mô nhỏ từ 10-40 học viên
Đăng ký tại đây: http://thkt.ueh.edu.vn/dang-ky/

Lịch khai giảng khóa mới:

LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ (*)

Phần 1

Máy tính căn bản

(Computing fundamentals) 

Tối 246 18g00-20g30 6 11/11/2019
Sinh viên: 600.000đ
Sinh viên đăng ký cả 3 phần: giảm 10%
Đăng ký theo nhóm:
  • Nhóm 3 SV: giảm 10% 
  • Nhóm 5 SV: giảm 15%
  • Nhóm 7 SV trở lên: giảm 20%
Khác (người đi làm): 800.000đ
Tối 357 18g00-20g30 6 12/11/2019
Sáng 7-CN 08g00-11g30 6 16/11/2019
Chiều 7-CN 13g30-17g00 6 16/11/2019

Phần 2

Các ứng dụng chính

(Key Applications) 

Tối 246 18g00-20g30 6 11/11/2019
Tối 357 18g00-20g30 6 12/11/2019
Sáng 7-CN 08g00-11g30 6 16/11/2019
Chiều 7-CN 13g30-17g00 6 16/11/2019

Phần 3

Cuộc sống trực tuyến

(Living online) 

Tối 246 18g00-20g30 6 11/11/2019
Tối 357 18g00-20g30 6 12/11/2019
Sáng 7-CN 08g00-11g30 6 16/11/2019
Chiều 7-CN 13g30-16g00 6 16/11/2019

(*) Học phí trên chưa bao gồm lệ phí thi là 600.000 đồng/1 học phần

Trả lời