Những lợi ích khi học tại Trung tâm tin học kinh tế:

  • Phần mềm luyện thi miễn phí
  • Thi thử miễn phí
  • Thi không đạt được học lại miễn phí
  • Lớp qui mô nhỏ từ 10-40 học viên
  • Lệ phí thi: 750.000 đồng/1 học phần (Đăng ký tại Trung tâm, thi tại IIG Việt Nam)
Đăng ký lớp học tại đây: http://thkt.ueh.edu.vn/dang-ky/

Lịch khai giảng khóa mới:

LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ

MOS

WORD

Tối 246 18g00-20g30 8 buổi 19/11/2018
Sinh viên: 800.000đ
Sinh viên đăng ký cả 3 phần: Giảm 10%
Đăng ký theo nhóm:
– Nhóm 3 SV: Giảm 10%
– Nhóm 5 SV: Giảm 15%
– Nhóm 7 SV trở lên: Giảm 20%
Khác (người đi làm): 1.000.000đ
Tối 357 18g00-20g30 8 buổi 22/11/2018
S7-CN 08g00-11g00 8 buổi 17/11/2018

MOS

EXCEL

Tối 246 18g00-20g30 8 buổi 19/11/2018
Tối 357 18g00-20g30 8 buổi 22/11/2018
S7-CN 08g00-11g00 8 buổi 17/11/2018
MOS

POWERPOINT

Tối 246 18g00-20g30 8 buổi 19/11/2018
Tối 357 18g00-20g30 8 buổi 22/11/2018
C7-CN 13g30-16g00 8 buổi 17/11/2018

 

Trả lời