Thông báo chiêu sinh lớp MOS tháng 11-12/2017

LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ
MOS – WORD Tối 246 18g00-20g30 8 buổi 04/12/2017  

 

Sinh viên

800.000 Đ

 

Đăng ký >=10

700.000 Đ

 

Khác

1.100.000 Đ

Tối 357 18g00-20g30 8 buổi 23/11/2017
S7-CN 08g00-11g00 7 buổi 02/12/2017
MOS – EXCEL Tối 246 18g00-20g30 8 buổi 04/12/2017
Tối 357 18g00-20g30 8 buổi 28/11/2017
S7-CN 08g00-11g00 7 buổi 02/12/2017
MOS

POWERPOINT

Tối 246 18g00-20g30 8 buổi 04/12/2017
Tối 357 18g00-20g30 8 buổi 05/12/2017
C7-CN 13g30-16g00 7 buổi 02/12/2017

Phần mềm luyện thi riêng cho từng thí sinh

Học viên đăng ký 2 học phần (Word + Excel) = 1.400.000 đồng

Lệ phí thi 650.000 đồng/1 học phần

Đăng ký tại đây https://goo.gl/forms/9kGhI5KjGbxp3qri1

2 Replies to “Thông báo chiêu sinh lớp MOS tháng 11-12/2017”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.