Những lợi ích khi học tại Trung tâm tin học kinh tế:

  • Phần mềm luyện thi miễn phí
  • Thi thử miễn phí
  • Thi không đạt được học lại miễn phí
  • Lớp qui mô nhỏ từ 10-40 học viên
  • Lệ phí thi: 750.000 đồng/1 học phần (Đăng ký tại Trung tâm, thi tại IIG Việt Nam)
Đăng ký lớp học tại đây: http://thkt.ueh.edu.vn/dang-ky/

Lịch khai giảng khóa mới:

LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ

MOS

WORD

Tối 246 18g00-20g30 8 buổi 09/07/2018 Sinh viên: 800.000đ

Sinh viên đăng ký cả 3 phần: 2.160.000đ (Giảm 10%)

Đăng ký theo nhóm:

– Nhóm 3 HV: 720.000đ (Giảm 10%)

– Nhóm 5 HV: 680.000đ (Giảm 15%)

– Nhóm 7 HV trở lên: 640.000đ (Giảm 20%)

Khác: 1.000.000đ

Tối 357 18g00-20g30 8 buổi 10/07/2018
S7-CN 08g00-11g00 7 buổi 07/07/2018

MOS

EXCEL

Tối 246 18g00-20g30 8 buổi 09/07/2018
Tối 357 18g00-20g30 8 buổi 10/07/2018
S7-CN 08g00-11g00 7 buổi 07/07/2018
MOS

POWERPOINT

Tối 246 18g00-20g30 8 buổi 09/07/2018
Tối 357 18g00-20g30 8 buổi 10/07/2018
C7-CN 13g30-16g00 7 buổi 07/07/2018

 

Trả lời