MỤC TIÊU

Khóa học này giúp người học nâng cao kỹ năng sử dụng các công cụ Tin học văn phòng phổ biến để giải quyết các yêu cầu công việc hàng ngày từ cơ bản đến phức tạp, cụ thể:

  • Cung cấp kỹ năng ứng dụng hàm và công cụ Microsoft Excel vào việc tính toán, tổng hợp và phân tích dữ liệu để giải quyết những công việc hàng ngày và dựa vào kết quả tính toán giúp ra các quyết định quản lý.
  • Cung cấp kỹ năng cần thiết trong việc tạo ra các văn bản chuẩn và các bài thuyết trình mang tính sinh động, hiệu quả (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint)

THỜI LƯỢNG: 7 buổi

HỌC PHÍ: 900.000 đồng/học viên

KHAI GIẢNG: Tối 2-4-6 (13/08/2018) & Tối 3-5-7 (14/08/2018)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN: http://thkt.ueh.edu.vn/dang-ky/

THÔNG TIN CHI TIẾT: http://thkt.ueh.edu.vn/khoa-hoc/tin-hoc-van-phong-nang-cao/

Trả lời