IC3 GS5 Online chỉ với 900k/3 học phần
Luyện MOS 2016 online chỉ với 300k
Tài khoản luyện thi MOS Gmetrix chỉ với 300k/tài khoản
Previous
Next
 1. MỤC TIÊU

Trang bị cho học viên kiến thức căn bản về Digital Marketing và Thương Mại Điện Tử. Giúp học viên hiểu và nắm rõ các nguyên lý khi lập kế hoạch và triển khai các kênh Digital và xây dựng và phát triển những gian hàng trên các sàn Thương Mại Điện Tử.

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu về khái niệm, chỉ số chính trong Digital Marketing và Thương Mại Điện Tử.
 • Phát triển kỹ năng cơ bản trong việc lập kế hoạch và triển khai: xác định đối tượng, độ cạnh tranh và kênh phù hợp với sản phẩm, dịch vụ.
 • Ước tính về chi phí, hiểu rõ hơn mục tiêu của chiến dịch trong từng giai đoạn.
 • Hiểu rõ và ứng dụng mô hình vận hành của các sàn Thương Mại Điện Tử để phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của công ty.
 • Nắm bắt các xu hướng và cách sử dụng các công cụ trên sàn Thương Mại Điện Tử.
 1. ĐỐI TƯỢNG
 • Sinh viên muốn trang bị thêm kiến thức về Digital marketing và Thương Mại Điện Tử.
 • Các đơn vị, cá nhân muốn kinh doanh trực tuyến.
 1. HỌC PHÍ
 • Học phí: 1.800.000đ/học viên
 • Giảm giá cho học viên đăng ký theo nhóm
 • Giảm giá cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

 

 

 1. NỘI DUNG

Buổi

Nội dung

1

Bài 1: Digital Marketing và Thương Mại Điện Tử

–      Các kĩ năng và kiến thức nền tảng trong Digital Marketing

–      Mục tiêu, hoạt động chính trong Digital Marketing và chỉ số, thuật ngữ quan trọng

–      Các kĩ năng và kiến thức nền tảng trong Thương Mại Điện Tử

–      Mục tiêu, hoạt động chính trong Thương Mại Điện Tử và chỉ số, thuật ngữ quan trọng

Bài tập về nhà: Tạo tài khoản Facebook Ads, Google Ads, Tiktok và Sàn Shopee/Lazada

2,3

Bài 2: Xác định mục tiêu, đối tượng và hiểu về các kênh, sàn TMĐT phù hợp sản phẩm/dịch vụ

–      Xác định mục tiêu chiến dịch Digital Marketing và định hướng xây dựng cửa hàng Shop In Shop trên các sàn Thương Mại Điện Tử

–      Cách xác định đối tượng, sản phẩm, thị trường phù hợp với sản phẩm dịch vụ

–      Hiểu rõ các kênh, công cụ, đối tượng khi triển khai chiến dịch Digital Marketing

–      Cách xác định đối tượng, sản phẩm, thị trường phù hợp với sản phẩm dịch vụ TMĐT

–      Hiểu rõ các công cụ, đối tượng khi xây dựng các Shop trên sàn TMĐT

Bài tập về nhà: Tìm hiểu các công cụ đã tạo trong buổi 1

4,5

Bài 3: Đọc, hiểu kế hoạch và xây dựng kế hoạch

–      Đọc, hiểu và nắm rõ các chỉ số, công thức trong Digital Marketing

–      Đọc, hiểu và nắm rõ các chỉ số, công thức trong TMĐT

–      Xây dựng kế hoạch Digital Marketing và TMĐT cơ bản trong nội bộ công ty

–      Xây dựng và hiểu kế hoạch Digital Marketing và TMĐT cơ bản với đối tác bên ngoài (Agency)

6,7,8

Bài 4: Triển khai các kênh/công cụ

–      Triển khai các kênh/công cụ Digital Marketing (Social Media, Search, GDN, Email,…) (1.5 buổi)

–      Triển khai các công cụ trên các sàn TMĐT (Tiki, Shopee, Lazada) (1.5 buổi)

9

Bài 5: Đo lường, phân tích và đánh giá

–      Giới thiệu các công cụ đo lường phù hợp

–      Định hướng, phân tích và sử dụng dữ liệu thu được cho các chiến dịch sau

–      Đánh giá chiến dịch, rút ra key learning và so sánh với ngành, thị trường

–      Q&A, chia sẻ